best wysiwyg website building

PT-Evolutionen har börjat 

...häng med på vägen till lustfylld träning. 

PERSONLIG TRÄNING MED HENRIK BEYER

Henrik Beyer är hälsovetare, personlig tränare och tränare inom motiverande samtal. Han har arbetat med fysisk aktivitet och motiverande samtal på Statens folkhälsoinstitut och har över 25 års erfarenhet av träning på gym. Henrik är författare av åtta tränings- och hälsoböcker som fokuserar på att vägleda dig till hälsofrämjande och långsiktigt hållbara på mat och motionsvanor. 

Vill du ha en livsstilsförändring?

• Är du nybörjare, känner dig osäker på träning på gym och på korrekt träningsteknik?
• Önskar du vägledning till hälsofrämjande och långsiktigt hållbara matvanor?
• Har du behov av att gå ner i vikt? 
• Har du svårt att upprätthålla din träningsrutin?
• Är du i behov av nya träningsrutiner?
• Har du behov av fysisk aktivitet pga. sjukdom eller skada?
• Har du fått ett FaR® recept från din läkare?
• Vill du hitta en hälsofrämjande balans i dina levnadsvanor?
• Vill du träna i grupp med dina arbetskollegor eller vänner?

HENRIK ÄR VERKSAM PÅ FYSIKEN I GÖTEBORG


KONTAKT
Email: henrik@henrikbeyer.se
Telefon: 0700 244 374