easy responsive web site maker

Hälsovetare & författare!

...det handlar om din hälsa.

Henrik Beyer

Henrik Beyer (Fil.mag, Fil.kand.)

Henrik är utbildad hälsovetare på Deakin University, James Cook University i Australien och har en magisterexamen i samhällsförändring och social handling och har genomfört forskningsstudier inom levnadsvanor och folkhälsa.

Han har en bakgrund som friskvårdskonsulent, personlig tränare och är utbildare inom motiverande samtal. Henrik är dessutom medlem i Golden Key International Honours Society. Han är författare och har ett förflutet från träningsbranschen samt från Statens folkhälsoinstitut, Healthy Cities Project, WHO.

KONTAKT
Email: henrik@henrikbeyer.se
Telefon: 0700 244 374