free drag and drop website design

Ett rikt liv med god hälsa! 

Professorn & Hälsovetaren föreläser tillsammans.

DET HANDLAR OM HÄLSA

Om en livsbejakande hälsofrämjande livsstil. 

Som hälsovetare, författare, talare är mitt fokus på att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara  levnadsvanor. Jag vill hitta till hjärtat. Till det som är viktigt för dig. 

Välkommen till min hemsida.

Henrik Beyer

Henrik Beyer

KONTAKT
Email: henrik@henrikbeyer.se
Telefon: 0700 244 374